Hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 8: Giới thiệu gia đình và trường học

Nội dung video

林娜:这是不是你们家的照片?

Línnà: Zhè shì bùshì nǐmen jiā de zhàopiàn ?

Línnà: Đây là ảnh gia đình nhà cậu sao?

王小云:是啊

Wángxiǎoyún: Shì a

Vương Tiểu Vân: Đúng vậy.

林娜:我看一下。你们家有几口人?

Línnà: Wǒ kàn yīxià. Nǐmen jiā yǒu jǐ kǒu rén?

Línnà: Tớ xem 1 chút, nhà cậu có mấy người?

王小云:我们家有四口人。这是我爸爸,我妈妈,这是我哥哥和我。你们家呢?

Wángxiǎoyún: Wǒmen jiā yǒu sì kǒu rén. Zhè shì wǒ bàba, wǒ māma, zhè shì wǒ gēge hé wǒ. Nǐmen jiā ne?

Vương Tiểu Vân: Nhà tớ có 4 người, đây là bố tớ, mẹ tớ, đây là anh trai và tớ. Nhà cậu thì sao?

林娜:我有妈妈,我有一个姐姐和两个弟弟。我们家一共有六口人。

Línnà: Wǒ yǒu māma, wǒ yǒu yī gè jiějie hé liǎng gè dìd. Wǒmen jiā yì gòng yǒu liù kǒu rén.

Línnà: Tớ có mẹ, có 1 chị gái và 2 em trai, nhà tớ có tổng cộng 6 người.

王小云:这是五口人,还有谁?

Wángxiǎoyún: Zhè shì wǔ kǒu rén, hái yǒu shéi?

Vương Tiểu Vân: Đây là 5 người, còn có ai nữa?

林娜:还有贝贝

Línnà: Hái yǒu Bèi bei

Línnà: Còn có Bối Bối.

王小云: 贝贝是你妹妹吗?

Wángxiǎoyún: Bèi bei shì nǐ mèimei ma?

Vương Tiểu Vân: Bối Bối là em gái cậu sao?

林娜:不,贝贝是我的小狗。

Línnà: Bù, Bèi bei shì wǒ de xiǎo gǒu.

Línnà: Không, là chú cún nhà tớ đấy.

王小云:小狗也是一口人吗?

Wángxiǎoyún: Xiǎo gǒu yě shì yī kǒu rén ma?

Vương Tiểu Vân: Cún cũng tính là người nhà sao?

林娜:贝贝是我们的朋友,当然是我们家的人。我有一张贝贝照片,你看!

Línnà: Bèi bèi shì wǒmen de péngyǒu, dāngrán shì wǒmen jiā de rén. Wǒ yǒuyī zhāng Bèibei zhàopiàn, nǐ kàn!

Línnà: Bối Bối là bạn tốt của chúng tớ, tất nhiên là người nhà rồi.tớ có ảnh của nó đây, cậu xem đi.

王小云:真可爱

Wángxiǎoyún: Zhēn kě’ài

Vương Tiểu Vân: Thật đáng yêu.

林娜:你们有家小狗吗?

Línnà: Nǐmen yǒu jiā xiǎo gǒu ma?

Línnà: Nhà cậu có nuôi chó không?

王小云:我们家没有小狗。林娜,你有没有男朋友?

Wángxiǎoyún: Wǒmen jiā méiyǒu xiǎo gǒu. Línnà, nǐ yǒu méiyǒu nán péngyǒu?

Vương Tiểu Vân: Nhà tớ không có chó. Línnà, cậu có bạn trai chưa?

林娜:我有男朋友。

Línnà: Wǒ yǒu nán péngyǒu.

Línnà: Tớ có bạn trai rồi.

王小云:他做什么工作?

Wángxiǎoyún: Tā zuò shénme gōngzuò?

Vương Tiểu Vân: Anh ấy làm nghề gì?

林娜: 他是医生。

Línnà: Tā shì yīshēng.

Línnà: Anh ấy là bác sĩ.

林娜:语言学院大不大?

Línnà: Yǔyán xuéyuàn dà bù dà?

Línnà: Học viện ngôn ngữ có lớn không?

王小云:不太大。

Wángxiǎoyún: Bù tài dà.

Vương Tiểu Vân: Không lớn lắm.

林娜:语言学院有多少个系?

Línnà: Yǔyán xuéyuàn yǒu duōshǎo gè xì?

Línnà: Học viện ngôn ngữ có mấy Khoa?

王小云:有十二个系。

Wángxiǎoyún: Yǒu shí’èr gè xì.

Vương Tiểu Vân: Có 12 Khoa.

林娜:你喜欢外语系吗?

Línnà: Nǐ xǐhuān wàiyǔ xì ma?

Línnà: Cậu thích khoa ngoại ngữ của mình không?

王小云:我很喜欢外语系。

Wángxiǎoyún: Wǒ hěn xǐhuān wàiyǔ xì.

Vương Tiểu Vân: Tớ rất thích khoa ngoại ngữ.

林娜:你们外语系有多少老师?

Línnà: Nǐmen wàiyǔ xì yǒu duōshǎo lǎoshī?

Línnà: Khoa ngoại ngữ có bao nhiêu giáo viên?

王小云:外语系有二十八个中国老师,十一个外国老师。你们系呢?

Wángxiǎoyún: Wàiyǔ xì yǒu èrshíbā gè zhōngguó lǎoshī, shíyī gè wàiguó lǎoshī. Nǐmen xì ne?

Vương Tiểu Vân: Khoa ngoại ngữ có 28 giáo viên Trung Quốc, 11 giáo viên nước ngoài. Khoa của cậu thì sao?

林娜:我们汉语系很大。我们系的老师也很多。有100 个, 他们都是中国人。我们系没有外国老师。

Línnà: Wǒmen hànyǔ xì hěn dà. Wǒmen xì de lǎoshī yě hěnduō. Yǒu 100 gè, Tāmen dōu shì zhōngguó rén. Wǒmen xì méiyǒu wàiguó lǎoshī.

Línnà: Khoa Tiếng Hán rất lớn. Thầy cô của Khoa tớ cũng rất nhiều. Có 100 người, đều là giáo viên Trung Quốc. Khoa chúng tớ không có giáo viên nước ngoài.

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận