CÁCH ĐỌC SỐ TRONG TIẾNG TRUNG TỪ 0 ĐẾN HÀNG TỶ.

_Đọc các con số lẻ trong tiếng Trung có lẽ đã quá quen thuộc với...

Xem thêm

GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH

Hỏi về sở thích và nói về sở thích là những nội dung giao tiếp...

Xem thêm

HỎI TÊN,QUỐC TỊCH,QUÊ QUÁN TRONG TIẾNG TRUNG

Hỏi thông tin đối phương trong lần đầu gặp mặt là vô cùng quan trọng...

Xem thêm

Sự đa nghĩa của 意思

(不)够意思/(Bù) gòuyìsi/ (không) có nghĩa khí, có tình nghĩa VD: 他这个人够意思的/tā zhège rén gòuyìsi de/...

Xem thêm

Đa số các từ với 让 đều mang nghĩa nhường nhịn, tránh né

Đa số các từ với 让 đều mang nghĩa nhường nhịn, tránh né 让步/ràngbù/ nhượng...

Xem thêm

Điều gì làm bạn nhớ đến ngôi trường xưa?

Điều gì làm bạn nhớ đến ngôi trường xưa? 叙旧/xùjiù/ ôn lại kỷ niệm xưa...

Xem thêm