Sự đa nghĩa của 意思

(不)够意思/(Bù) gòuyìsi/ (không) có nghĩa khí, có tình nghĩa VD: 他这个人够意思的/tā zhège rén gòuyìsi de/...

Xem thêm

Đa số các từ với 让 đều mang nghĩa nhường nhịn, tránh né

Đa số các từ với 让 đều mang nghĩa nhường nhịn, tránh né 让步/ràngbù/ nhượng...

Xem thêm

Điều gì làm bạn nhớ đến ngôi trường xưa?

Điều gì làm bạn nhớ đến ngôi trường xưa? 叙旧/xùjiù/ ôn lại kỷ niệm xưa...

Xem thêm

Từ mới trong tiếng Trung (phần 1)

Phương thức thanh toán 信用卡/xìnyòngkǎ/ thẻ ATM 国际信用卡/guójì xìnyòngkǎ/ thẻ ATM quốc tế 付款/fùkuǎn/ chuyển...

Xem thêm

Bạn làm gì sau giờ học và làm việc mệt mỏi?

Bạn làm gì sau giờ học và làm việc mệt mỏi? 约会/yuēhuì/ hẹn hò 约朋友/yuē...

Xem thêm

Từ vựng về chức danh và ngoại hình trong tiếng Trung

Chức danh 夺冠/duóguàn/ -夺魁/duókuí/ giành chức quán quân, vô địch 冠军/guànjūn/ quán quân 亚军/yàjūn/ á...

Xem thêm