KẾT CẤU CHỮ 的/de TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài kết cấu chữ 的/de...

Xem thêm

PHÂN BIỆT 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài phân biệt 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè)....

Xem thêm

TIỀN TỆ VÀ ĐỔI TIỀN TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài tiền tệ trong tiếng...

Xem thêm

BIỂU THỊ “MỨC ĐỘ CAO” TRONG CÂU TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách biểu thị “MỨC ĐỘ...

Xem thêm

CÁCH DÙNG 人家(rénjiā) và 某(mǒu) TRONG GIAO TIẾP

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu từ vựng tiếng Trung cách...

Xem thêm

CÁCH DÙNG 每,各 TRONG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

每,各 (měi, gè) là 2 từ rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày của...

Xem thêm