Từ mới trong tiếng Trung (phần 1)

Phương thức thanh toán 信用卡/xìnyòngkǎ/ thẻ ATM 国际信用卡/guójì xìnyòngkǎ/ thẻ ATM quốc tế 付款/fùkuǎn/ chuyển...

Xem thêm

Bạn làm gì sau giờ học và làm việc mệt mỏi?

Bạn làm gì sau giờ học và làm việc mệt mỏi? 约会/yuēhuì/ hẹn hò 约朋友/yuē...

Xem thêm

Từ vựng về chức danh và ngoại hình trong tiếng Trung

Chức danh 夺冠/duóguàn/ -夺魁/duókuí/ giành chức quán quân, vô địch 冠军/guànjūn/ quán quân 亚军/yàjūn/ á...

Xem thêm

Từ vựng HSK 1 đến 6

Mỗi ngày các em dành ra khoảng 15 phút xem lại nhiều lần bảng từ...

Xem thêm

Thành ngữ với 闯, 撞, 碰?

走南闯北/ zǒunánchuǎngběi/ vào nam ra bắc 误打误撞/wù dǎ wù zhuàng/ xông bừa đánh bậy (thiếu...

Xem thêm

Từ vựng về chủ đề xếp hạng

排行/páiháng/ xếp hạng 第一名/dì yī míng/ đứng nhất, hạng nhất 第二名/dì èr míng/ đứng nhì...

Xem thêm