Lớp quyển 1 ngày 7/9/2017

Giờ học khẩu ngữ giao lưu với người Trung Quốc của các bạn lớp quyển...

Xem thêm

Lớp quyển 1 ngày 12/7/2017

Tâm hồn tớ lúc nào cũng trẻ trung là nhờ có những học sinh đáng...

Xem thêm

Kết quả kiểm tra của các bạn lớp quyển 1 ngày 5/7/2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA CÁC BẠN LỚP QUYỂN 1 LẦN 2 Các em ơi,...

Xem thêm

Lớp quyển 1 ngày 27/6/2017

Lớp có mỗi hai hotboy đẹp zai lại thiếu mất một:(((

Xem thêm

Lớp quyển 2 ngày 23/6/2017

Như vậy là lớp chúng mình bước sang giai đoạn mới rồi, cô mong lớp...

Xem thêm