LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG CUỐI THÁNG 3/2023

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi tới mọi người lịch khai giảng các lớp...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 3/2023

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi tới mọi người lịch khai giảng các lớp...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 2/2023

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi tới mọi người lịch khai giảng các lớp...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 1/2023

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi tới mọi người lịch khai giảng các lớp...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7+ 8/2021

Em dành cả tuổi xuân để hỏi lớp học Cô dành cả tuổi xuân để...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 3/2021

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẦU XUÂN CHO HỌC VIÊN: Từ ngày 17/2/2021 đến ngày28/2/2021 Trung...

Xem thêm