ĐẠI TỪ NGHI VẤN TIẾNG TRUNG TRONG GIAO TIẾP

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách dùng ĐẠI TỪ NGHI...

Xem thêm

CÁCH DÙNG CỦA TRỢ TỪ “地/de”_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Học cách dùng của trợ từ “地/de” sẽ là bài học ngày hôm nay của...

Xem thêm

CÁCH DÙNG MỞ RỘNG CỦA 什么/Shénme_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Cùng tìm hiểu các cách dùng mở rộng của 什么/Shénme sẽ là nội dung bài...

Xem thêm

LỖI SAI KHI DÙNG “ĐẠI TỪ” TIẾNG TRUNG

Bài học hôm nay trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân sẽ đi tìm hiểu và...

Xem thêm

SO SÁNH 怎么 / 为什么 ,CÁCH DÙNG 不怎么

Hôm nay trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân sẽ chia sẻ đến các bạn cách...

Xem thêm

CÁCH SỬ DỤNG TRỢ TỪ “的”

Người Trung Quốc trong cả văn nói và văn viết thì trợ từ “的” luôn...

Xem thêm