Ngữ pháp trong tiếng Trung (phần 1)

看在。。。 Nể tình 看在你曾经救过我一命,这件事就算了,但是下不为例。 Kàn zài nǐ céngjīng jiùguò wǒ yī mìng, zhè jiàn shì...

Xem thêm

Các cách dùng từ 死 /sǐ/ (không mang nghĩa ‘chết’)

Đây hẳn là từ quen thuộc với các bạn khi vừa bắt đầu học tiếng...

Xem thêm

Đại từ nhân xưng trong tiếng Trung

Đại từ nhân xưng trong tiếng Trung. Học tiếng Trung tại Trung Tâm Ngoại Ngữ...

Xem thêm

Cách hỏi tuổi trong tiếng Trung

Cách hỏi tuổi trong tiếng Trung. Học tiếng Trung tại trung tâm Ngoại Ngữ Gia...

Xem thêm

6 sai lầm cơ bản khi dùng trợ từ “着”

Trợ từ động thái “着” là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng trong...

Xem thêm

Biểu đạt thời gian trong tiếng Trung

Khi biểu đạt từ chỉ mốc thời gian trong tiếng Trung có 2 điểm các...

Xem thêm