TỔNG HỢP CÁC LIÊN TỪ HAY DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG ( PHẦN 2)

Bài hôm nay các em cùng cô tìm hiểu các liên từ thường dùng trong...

Xem thêm

TỔNG HỢP CÁC LIÊN TỪ HAY DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG ( PHẦN 1)

Bài hôm nay các em cùng cô tìm hiểu các liên từ thường dùng trong...

Xem thêm

ĐỘNG TỪ LI HỢP TRONG TIẾNG TRUNG:

Hôm nay các bạn cùng trung tâm tiếng Trung Gia Hân tìm hiểu về động...

Xem thêm

BÀI SỐ 3 BỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ: 明天见 /Míngtiān jiàn/ NGÀY MAI GẶP

Từ vựng: 1.学/xué/ học 2.英语/ Yīngyǔ / tiếng Anh 3.阿拉伯 /Ālābó/ Ả Rập 4.阿拉伯语/ Ālābó...

Xem thêm

THÀNH NGỮ TIẾNG TRUNG (PHẦN 2)

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học thành ngữ trong...

Xem thêm

SO SÁNH 对(duì) VÀ 对于(duìyú) TRONG TIẾNG TRUNG.

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học so sánh 对(duì)/...

Xem thêm