LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 3/2021

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẦU XUÂN CHO HỌC VIÊN: Từ ngày 17/2/2021 đến ngày28/2/2021 Trung...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 1 VÀ 2/2021

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 12/2020

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 11/2020

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm