TỔNG HỢP CÁC LIÊN TỪ HAY DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG ( PHẦN 2)

Bài hôm nay các em cùng cô tìm hiểu các liên từ thường dùng trong...

Xem thêm

TỔNG HỢP CÁC LIÊN TỪ HAY DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG ( PHẦN 1)

Bài hôm nay các em cùng cô tìm hiểu các liên từ thường dùng trong...

Xem thêm

ĐỘNG TỪ LI HỢP TRONG TIẾNG TRUNG:

Hôm nay các bạn cùng trung tâm tiếng Trung Gia Hân tìm hiểu về động...

Xem thêm

BÀI SỐ 3 BỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ: 明天见 /Míngtiān jiàn/ NGÀY MAI GẶP

Từ vựng: 1.学/xué/ học 2.英语/ Yīngyǔ / tiếng Anh 3.阿拉伯 /Ālābó/ Ả Rập 4.阿拉伯语/ Ālābó...

Xem thêm

SO SÁNH 对(duì) VÀ 对于(duìyú) TRONG TIẾNG TRUNG.

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học so sánh 对(duì)/...

Xem thêm

CÁCH DÙNG TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 了/le

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học cách dùng trợ...

Xem thêm