CÁCH DÙNG 着/zhe TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài cách dùng 着/zhe trong...

Xem thêm

KẾT CẤU CHỮ 的/de TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài kết cấu chữ 的/de...

Xem thêm

TỔNG HỢP 12 CÁCH DÙNG CỦA 呢/ne TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu 12 Cách Dùng Của 呢/ne....

Xem thêm

PHÂN BIỆT 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài phân biệt 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè)....

Xem thêm

TỔNG HỢP 10 CÁCH DÙNG 吧/ba TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài tổng hợp 10 cách dùng...

Xem thêm

BIỂU THỊ “MỨC ĐỘ CAO” TRONG CÂU TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách biểu thị “MỨC ĐỘ...

Xem thêm