CẤU TRÚC 是… 的 (shì… de) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cấu trúc 是… 的 (shì…...

Xem thêm

CÁCH DÙN TỪ 得(de)TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách dùng từ 得(de)trong tiếng...

Xem thêm

SO SÁNH 不(bù) VÀ 没(méi) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu so sánh 2 từ 不(bù) và...

Xem thêm

ĐẠI TỪ NGHI VẤN TIẾNG TRUNG TRONG GIAO TIẾP

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách dùng ĐẠI TỪ NGHI...

Xem thêm

CÁCH DÙNG CỦA TRỢ TỪ “地/de”_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Học cách dùng của trợ từ “地/de” sẽ là bài học ngày hôm nay của...

Xem thêm

CÁCH DÙNG MỞ RỘNG CỦA 什么/Shénme_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Cùng tìm hiểu các cách dùng mở rộng của 什么/Shénme sẽ là nội dung bài...

Xem thêm