Nội quy học viên tại trung tâm

Sau đây là nội quy học viên tại trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân:

  1. Học viên sau khi đóng học phí tại trung tâm không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào. Học viên phải hoàn thành học phí của khóa học muộn nhất từ 7-10 ngày sau ngày khai giảng
  2. Học phí 1 khóa chỉ được đóng tối đa 2 lần. Phí đăng kí (500.000đ) là khoản tiền giữ chỗ cho học viên. Số tiền này sẽ được trừ vào tổng số tiền phải đóng của khóa học.
  3. Học viên được bảo lưu, chuyển lớp 1 lần, thời hạn trong vòng 1 năm. Học viên được chuyển lớp 1 lần/ khóa, sang lớp có mức học phí tương đương hoặc thấp hơn.
  4. Học viên được học bù miễn phí, học viên báo với người quản lý lớp để được hỗ trợ học bù bài.
  5. Khi học viên bảo lưu và đăng kí học tiếp, học viên sẽ chuyển vào lớp theo sự sắp xếp của Trung Tâm. Học viên học theo trình độ và số buổi còn dư trong thẻ. Nếu muốn học thêm bài, học viên đóng thêm số tiền chênh lệch trước khi nhập học. Nếu muốn học xuống trình độ thấp hơn, học phí còn dư sẽ không hoàn trả hoặc quy đổi.
  6. Thẻ học viên có thể chuyển nhượng nếu chưa học buổi nào, thủ tục chuyển nhượng có thể nhắn tin hoặc làm tại bàn lễ tân của trung tâm trước ngày khai giảng khóa học.
  7. Lớp 1:1 học sinh nghỉ học hoặc vào muộn phải báo sớm trước giáo viên ít nhất 30 phút. Nếu không buổi hôm đó vẫn tính là 1 buổi học.
  8. Học viên đăng kí học lớp nhóm chỉ được bảo lưu học phí ở lớp nhóm, nếu chuyển sang hình thức 1-1 phải đóng học phí thêm.

Trên đây là nội quy học viên tại trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân. Đề nghị các bạn học viên chấp hành nghiêm túc các nội quy đã đề ra.

Gọi ngay theo đường dây nóng TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA HÂN sẽ hỗ trợ bạn ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC.
 Hotline: 0984.413.615
– Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2  Cầu Giấy, Hà Nội