TỔNG HỢP 10 CÁCH DÙNG 吧/ba TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài tổng hợp 10 cách dùng...

Xem thêm

BIỂU THỊ “MỨC ĐỘ CAO” TRONG CÂU TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách biểu thị “MỨC ĐỘ...

Xem thêm

CẤU TRÚC 是… 的 (shì… de) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cấu trúc 是… 的 (shì…...

Xem thêm

CÁCH DÙN TỪ 得(de)TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách dùng từ 得(de)trong tiếng...

Xem thêm

SO SÁNH 不(bù) VÀ 没(méi) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu so sánh 2 từ 不(bù) và...

Xem thêm

ĐẠI TỪ NGHI VẤN TIẾNG TRUNG TRONG GIAO TIẾP

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu cách dùng ĐẠI TỪ NGHI...

Xem thêm