HỌC TIẾNG TRUNG QUA THÀNH NGỮ TRUNG QUỐC (Phần 1)

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học tiếng trung qua 20 câu thành ngữ Trung Quốc (Phần 1)

Nội dung bài tìm hiểu bài học tiếng trung qua 20 câu thành ngữ Trung Quốc (Phần 1)

1.无风不起浪

   / fēng làng/

=> 比喻事情发生,总有个原因。

=> Không lửa làm sao khói

Ví dụ:

说小王被开除风不起司领导不无缘无故样做的。

Tīng shuō xiǎo wáng bèi kāi chú le, wǒ xīn xiǎng, wú fēng bù qǐ làng, gōngsī lǐngdǎo bù huì wúyuán wúgù zhèyàng zuò de.

Nghe nói tiểu Vương bị khai trừ rồi, tôi nghĩ, không lửa làm sao khói, lãnh đạo công ty sẽ không duyên cớ làm như thế.

2.开门见山

kāi mén jiàn shān

=> Đi thẳng vào vấn đề

Ví dụ:

(1)们就开门见山地谈谈吧

Wǒmen jiù kāi mén jiàn shān de tán tan ba.

Chúng ta bàn thẳng vào vấn đề nhé!

(2)我喜欢这种开门见山的回答

xǐhuan zhè zhǒng kāi mén jiàn shān de huídá.

Tôi thích kiểu câu trả lời đi thẳng vào vấn đề như này.

3.拐弯抹

guǎi wān jiǎo

=> Vòng vo tam quốc

Ví dụ:
拐弯抹角了,快告诉我发生了什么事。

Bié guǎi wān jiǎo le, kuài gàosu fāshēng le shénme shì.

Đừng vòng vo tam quốc nữa, mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện .

4.弄巧成拙

Nòng qiǎo chéng zhuō

=> Chữa lợn lành thành lợn què

Ví dụ:

本来想给大家一个惊喜,没想到却弄巧成拙了。

běnlái xiǎng gěi dàjiā jīngxǐ, méixiǎngdào què nòngqiǎo chéngzhuō le.

Anh ta vốn muốn cho mọi người 1 bất ngờ, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què.

5.挂羊头卖狗肉

Guà yáng tóu mài gǒuròu

=> Treo đầu bán thịt chó

Ví dụ :

店挂头卖狗肉,欺骗消费者

Zhè ge diàn guà yáng tóu mài gǒuròu, qīpiàn xiāofèizhě.

Cửa hàng này treo đầu bán thịt chó, lừa dối người tiêu dùng.

6.欲速则不达

=> Dục tốc bất đạt

Ví dụ:

理事情不能急躁,否则欲

Chǔlǐ shìqíng néng jízào, fǒuzé zé .

Giải quyết sự việc không được hấp tấp, nếu không thì dục tốc bất đạt.

7.将错就错

Jiāng cuò jiù cuò

=> Biết sai vẫn tiếp tục theo cái sai đó làm 

=> Đâm lao phải theo lao , biết sai vẫn làm

Ví dụ:

(1)了错误要改,你可不能将错就错。

         Fàn le cuòwù yào gǎi, néng jiāng cuò jiù cuò.

         Phạm sai lầm thì phải sửa, bạn không thể biết sai vẫn làm.

(2)姻怎么选都是错的,长久的婚姻就是将错就错

         Hūnyīn zěnme xuǎn dōu shì cuò de, chángjiǔ de hūnyīn jiù shì jiāng cuò jiù cuò.

         Hôn nhân chọn thế nào đều sai, cuộc hôn nhân lâu dài chính đâm lao phải theo lao.

8.井底之蛙

 Jǐng zhī

=> Ếch ngồi đáy giếng

Ví dụ:

个人见识短浅,只是个井底之蛙罢了

Zhè ge rén jiànshí duǎnqiǎn, zhǐ shì jǐng zhī bàle.

  Người này kiến thức thiển cận, chỉ ếch ngồi đáy giếng thôi.

9.老牛吃嫩草

Lǎo niú chī nèn cǎo

=> Trâu già gặm cỏ non

Ví dụ:

与太太结婚时,很多人说他老牛吃嫩草

tàitài jiéhūn shí, hěn duō rén shuō lǎo niú chī nèn cǎo.

Khi ông ta vợ kết hôn, rất nhiều người nói ông ta trâu già gặm cỏ non.

10.水滴石穿

Shuǐ shí chuān

=> Không ngừng n lực sẽ tạo ra thành quả  

=> Nước chảy đá mòn

Ví dụ:

不管做什么事都要有耐心,要有水滴石穿的精神

Bùguǎn zuò shénme shì dōu yào yǒu nàixīn, yào yǒu shuǐ shí chuān de jīngshén.

Bất kể làm việc đều phải sự nhẫn nại, phải tinh thần không ngừng nỗ lực tạo ra thành quả tinh thần nước chảy đá mòn

11.对牛弹琴

Duì niú tán qín

=> đàn gảy tai trâu

Ví dụ:

他说了半天,他就是不懂,真是对牛弹琴

Gēn shuō le bàntiān, jiù shì dǒng, zhēn shì duì niú tán qín.

Nói với anh ta một hồi lâu, anh ta không hiểu, thật đàn gảy tai trâu.

12.血口喷人

xuè kǒu pēn rén

=> Ngậm máu phun người

Ví dụ:

你说话要有根据,不能血口喷人

shuōhuà yào yǒu gēnjù, néng xuè kǒu pēn rén.

Mày nói phải căn cứ, không được ngậm máu phun người.

13.如鱼得水

shuǐ

=>  được môi trường phát triển phù hợp với bản thân hoặc tìm được người tâm đầu ý hợp với mình  

=> Như gặp nước

Ví dụ:

1他安排到推销部门,真是让他如鱼得水。

          ānpái dào tuīxiāo bùmén, zhēn shì ràng shuǐ.

         Sắp xếp anh ta đến bộ phận makerting, thật sự khiến anh ta như gặp nước.

2他们人虽然才认识,却相处得如鱼得水。

          Tāmen liǎng ge rén suīrán cái rènshi, què xiāngchǔ de shuǐ.

          Hai bọn họ tuy mới quen, nhưng hợp nhau như với nước.

14.斩草除根  

Zhǎn cǎo chú gēn

=> Nhổ cỏ nhổ tận gốc

Ví dụ:

我们要斩草除抓住就个不

Wǒmen yào zhǎn cǎo chú gēn, zhuā zhù jiù shā, liú.

Chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, bắt được thì giết, không chừa lại 1 ai.

15.癞蛤蟆想吃天鹅肉

Lài háma xiǎng chī tiān’é ròu

=> Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga

Ví dụ:

他暗恋王老师,真是癞蛤蟆想吃天鹅肉!

ànliàn Wáng lǎoshī, zhēn shì lài háma xiǎng chī tiān’é ròu!

Anh ta yêu thầm giáo Vương, đúng thật cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

16.以牙还牙,以眼还眼

huán , yǎn huán yǎn,

=> Người khác tấn công thế nào, mình phản đòn thế đó

=> Ăn miếng trả miếng

Ví dụ:

人,我们绝不能退缩,还牙,以眼还眼

Duìyú dírén, wǒmen jué néng tuìsuō, yào huán yá, yǎn huán yǎn.

Đối với kẻ địch, chúng ta tuyệt đối không được lùi bước, phải ăn miếng trả miếng.

17.初生牛犊不怕虎

chū shēng niúdú 

=> chỉ thanh niên trẻ kinh nghiệm còn ít, dám thực hiện không sợ cả

=> điếc không sợ súng 

Ví dụ:

  我觉人得有初生牛犊不怕虎的精神

  juéde niánqīng rén děi yǒu chūshēng niúdú de jīngshén.

  Tôi thấy thanh niên phải tinh thần điếc không sợ súng.

18.赔了夫人又折兵

Péi le fūrén yòu zhé bīng

=> Mất hết đã không thu được lợi , còn bị mất cả vốn bỏ ra

=> Mất cả chì lẫn chài

Ví dụ:

  这笔交易王先生赔了夫人又折兵。

  Zhè jiāoyì Wáng xiānshēng péi le fūrén yòu zhé bīng.

  Vụ giao dịch này ông Vương mất cả chì lẫn chài .

19.脚踏两只船

Jiǎo liǎng zhī chuán

=> Chân đạp hai thuyền

=> Bắt 2 tay

Ví dụ:

   你的态度要明确,不要脚踏两只船。

    de tàidù yào míngquè, yào jiǎo liǎng zhī chuán.

   Thái độ của anh phải ràng, đừng bắt 2 tay.

20.以人之心度君子之腹

xiǎo rén zhī xīn jūnzǐ zhī

=> Lấy dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử

Ví dụ:

  经常疑心别人说他坏话,真是以小人之心,度君子之腹。

   jīngcháng yíxīn biérén shuō huàihuà, zhēn shì xiǎo rén zhī xīn, jūnzǐ zhī . 

  Anh ta thường nghi ngờ người khác nói xấu mình, thật lấy dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử.

Trên đây là bài tìm hiểu bài học tiếng trung qua 20 câu thành ngữ Trung Quốc (Phần 1). Các bạn xem bài học khác trên kênh youtube của trung tâm : tại đây

Gọi ngay theo đường dây nóng  NGOẠI NGỮ GIA HÂN sẽ hỗ trợ bạn ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC.
Hotline: 0984.413.615

Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2  Cầu Giấy, Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungvuivehanoi/

 

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận