Giao tiếp tiếng Trung theo chủ đề – Bài 39: Đông Y và Tây Y

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân giới thiệu đến các bạn hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 39: Đông Y và Tây Y.

Gọi ngay theo đường dây nóng TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA HÂN sẽ hỗ trợ bạn ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC.
Hotline: 0984.413.615

Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2  Cầu Giấy, Hà Nội

Fanpage: tại đây

Youtube: tại đây 

Các bạn xem chi tiết nội dung”  hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 39: Đông Y và Tây Y” ở phía dưới :

Nội dung video

我可能得胃病了,这几天我觉得胃有点不舒服。

Wǒ kěnéng dé wèibìng le, zhè jǐ tiān wǒ juéde wèi yǒudiǎn bù shūfu.

Tớkhả năng bị bệnh dạ dày rồi, mấy ngày nay tớ cảm thấy dạ dày hơi khó chịu.

我劝你去看看中医。你一方面去看病,一方面也可以了解一下中医怎么看病。

Wǒ quàn nǐ qù kàn kàn Zhōngyī. Nǐ yī fāngmiàn qù kànbìng, yī fāngmiàn yě kěyǐ liǎojiě yīxià Zhōngyī zěnme kànbìng.

Tớ khuyên cậu đi khám Đông y. Cậu vừa đi khám bệnh, vừa có thể tìm hiểu Đông y khám bệnh thế nào.

我在电影里见过。

对了,中医看病的时候把手指放在病人的手腕上,你知道那是做什么吗?

Wǒ zài diànyǐng lǐ jiàn guò.

Duì le, Zhōngyī kànbìng de shíhòu bǎ shǒuzhǐ fàng zài bìngrén de shǒuwàn shàng, nǐ zhīdào nà shì zuò shénme ma?

Tớ xem trên ti vi rồi.

Đúng rồi, lúc khám bệnh Đông y đặt ngón tay lên cổ tay của bệnh nhân, cậu có biết như thế để làm gì không?

那是在给病人号脉。对中医来说,号脉是很重要的,这跟西医用听诊器检查一样。

Nà shì zài gěi bìngrén hàomài. Duì Zhōngyī lái shuō, hàomài shì hěn zhòngyào de, zhè gēn Xīyī yòng tīngzhěnqì jiǎnchá yīyàng.

Đấy là bắt mạch cho bệnh nhân. Trong Đông y, bắt mạch rất quan trọng, giống như Tây y dùng ống nghe kiểm tra vậy.

号脉怎么跟用听诊器检查一样呢?

Hàomài zěnme gēn yòng tīngzhěnqì jiǎnchá yíyàng ne?

Bắt mạch sao lại giống dùng ống nghe để kiểm tra chứ?

应该说,中医从号脉中得到的信息比西医从听诊器中得到的还多。

Yīnggāi shuō, Zhōngyī cóng hàomài zhōng dédào de xìnxī bǐ Xīyī cóng tīngzhěnqì zhōng dédào de hái duō.

Có thể nói, Đông y có được thông tin từ bắt mạch còn nhiều hơn có được từ ống nghe của Tây y.

中医给你号号脉、看看你的气色、听听你的声音、再问你一些问题,你全身的情况怎么样,他基本上就清楚了。

Zhōngyī gěi nǐ hào hàomài, kàn kàn nǐ de qìsè, tīng tīng nǐ de shēngyīn, zài wèn nǐ yīxiē wèntí, nǐ quánshēn de qíngkuàng zěnmeyàng, tā jīběn shàng jiù qīngchu le.

Đông y bắt mạch cho cậu, xem khí sắc của cậu, nghe giọng của cậu, lại hỏi cậu một số câu hỏi, tình hình cơ thể cậu như thế nào, về cơ bản họ đều rõ rồi.

看来学中医很难吧。

Kàn lái xué Zhōngyī hěn nán ba.

Xem ra học Đông y rất khó nhỉ?

中医有很深的理论,培养中医大夫更重视经验。

就拿号脉来说,中医专业的学生要跟老师一起看病,少说也得号几千个病人的脉,一直到他的感觉和看法跟老师的一样,他才算学会了号脉技术。

Zhōngyī yǒu hěn shēn de lǐlùn, péiyǎng Zhōngyī dàifu gèng zhòngshì jīngyàn.

Jiù ná hàomài lái shuō, Zhōngyī zhuānyè de xuéshēng yào gēn lǎoshī yīqǐ kànbìng, shǎo shuō yě děi hào jǐ qiān gè bìngrén de mài, yīzhí dào tā de gǎnjué hé kànfǎ gēn lǎoshī de yīyàng, tā cái suàn xuéhuì le hàomài jìshù.

Đông y có lý luận rất sâu sắc, bồi dưỡng bác sĩ Đông y càng quan trọng kinh nghiệm.

Lấy bắt mạch làm ví dụ, sinh viên chuyên ngành Đông y phải cùng thầy giáo khám bệnh, ít thì cũng phải bắt mạch cho mấy nghìn người, đến khi cảm giác và cách nhìn của họ giống như của thầy giáo, họ mới được xem như là học được kỹ thuật bắt mạch.

真不容易!可是现代医学发展得这么快,难道中医就不需要最新的技术吗?

Zhēn bù róngyì! Kěshì xiàndài yīxué fāzhǎn de zhème kuài, nándào Zhōngyī jiù bù xūyào zuìxīn de jìshù ma?

Thật không dễ dàng! Nhưng bây giờ y học phát triển nhanh như thế, lẽ nào Đông y không cần kỹ thuật mới nhất sao?

当然需要, 中国的医生一直在研究中西医结合的问题。

现在中医看病也做一些检查或者化验,但是,无论用了什么现代医学的新技术,中医还是中医。

Dāngrán xūyào, Zhōngguó de yīshēng yīzhí zài yánjiū Zhōng Xīyī jiéhé de wèntí.

Xiànzài Zhōngyī kànbìng yě zuò yīxiē jiǎnchá huòzhě huàyàn. Dànshì, wúlùn yòng le shénme xiàndài yīxué de xīn jìshù, Zhōngyī háishì Zhōngyī.

Tất nhiên cần chứ, bác sĩ của Trung Quốc liên tục nghiên cứu vấn đề kết hợp Đông- Tây y.

Bây giờ Đông y khám bệnh cũng làm 1 số kiểm tra hoặc là xét nghiệm, nhưng mà dù là dùng kỹ thuật mới gì của y học hiện đại, Đông y vẫn là Đông y.

因为中医对人的身体健康的理解跟西医不一样。

西医一般把人看成一部机器,把人的器官看成是这部机器的零件。

Yīnwèi Zhōngyī duì rén de shēntǐ jiànkāng de lǐjiě gēn Xīyī bù yīyàng.

Xīyī yībān bǎ rén kàn chéng yī bù jīqì, bǎ rén de qìguān kàn chéng shì zhè bù jīqì de língjiàn.

Bởi vì Đông y lí giải  tình hình sức khỏe con người khác với Tây y. Tây y thường xem con người như một cỗ máy, coi cơ quan con người xem như linh kiện của cỗ máy.

比如说,当你得胃病的时候,是胃这个零件坏了。

你哪个零件坏了,西医就给你修理哪个零件。

Bǐrú shuō, dāng nǐ dé wèibìng de shíhòu, shì wèi zhè ge língjiàn huài le.

Nǐ nǎ ge língjiàn huài le, Xīyī jiù gěi nǐ xiūlǐ nǎ ge língjiàn.

Ví dụ như, khi cậu bị đau dạ dày là dạ dày – linh kiện này bị bệnh.

Linh kiện nào bị bệnh, Tây y sẽ sửa chữa linh kiện đó.

简单地说,西医是“头痛医头、脚痛医脚”。

Jiǎndān de shuō, Xīyī shì “tóu tòng yī tóu, jiǎo tòng yī jiǎo”.

Đơn giản mà nói, Tây Y là ” đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân “.

哪个医生不是这样?难道还能“头痛医脚”吗?

Nǎ ge yīshēng bù shì zhèyàng? Nándào hái néng “tóu tòng yī jiǎo” ma?

Có bác sĩ nào không làm thế chứ? Lẽ nào còn có thể ” đau đầu chữa chân ” sao?

中医的理论就不一样。中医认为人是一个整体, 某个器官有病不只是那个器官的问题,而是有复杂的原因。可能还关系到其他部分。

Zhōngyī de lǐlùn jiù bù yīyàng. Zhōngyī rènwéi, rén shì yī gè zhěngtǐ, mǒu gè qìguān yǒu bìng bù zhǐ shì nà gè qìguān de wèntí, ér shì yǒu fùzá de yuányīn. Kěnéng hái guānxi dào qítā bùfèn.

Lý luận của Đông y không như thế. Đông y cho rằng, con người là một chỉnh thể, cơ quan nào có bệnh không chỉ là cơ quan đó có vấn đề, mà còn có nguyên nhân phức tạp.Khả năng còn có liên quan đến bộ phận khác.

比如说,眼睛有病,好像是眼睛的问题,其实还可能是肝的问题。所以中医一方面要治眼睛,一方面也要治肝。

Bǐrú shuō, yǎnjing yǒu bìng, hǎoxiàng shì yǎnjing de wèntí, qíshí hái kěnéng shì gān de wèntí. Suǒyǐ Zhōngyī yī fāngmiàn yào zhì yǎnjing, yī fāngmiàn yě yào zhì gān.

Ví dụ như, mắt có bệnh, dường như là vấn đề của mắt, thực ra còn có thể là vấn đề của gan. Vì thế, Đông y vừa phải trị bệnh mắt, vừa phải trị bệnh gan.

在中医那儿头痛医脚是完全可能的。你信不信?按摩脚趾头确实能治某种头疼病。

Zài Zhōngyī nàr tóu tòng yī jiǎo shì wánquán kěnéng de. Nǐ xìn bù xìn? Ànmó jiǎozhǐtou quèshí néng zhì mǒu zhǒng tóu téng bìng.

Ở Đông y, ” đau đầu chữa chân” là hoàn toàn có thể. Cậu có tin không? Xoa bóp đầu ngón chân thực sự có thể chữa loại bệnh đau đầu nào đó.

真有意思, 明天我就去看中医。

Zhēn yǒuyìsi, míngtiān wǒ jiù qù kàn Zhōngyī.

Hay quá, ngày mai tớ sẽ đi khám Đông y.

林娜身体不舒服的时候,总不肯去医院。这回她接受了王小云的建议,去北京同仁堂挂了一个专家号,正好是位老中医给她看病。

Línnà shēntǐ bù shūfu de shíhòu, zǒng bù kěn qù yīyuàn. Zhè huí tā jiēshòu le Wángxiǎoyún de jiànyì, qù Běijīng Tóngréntáng guà le yī gè zhuānjiā hào, zhènghǎo shì wèi lǎo Zhōngyī gěi tā kànbìng.

Línna không khỏe không chịu đi bệnh viện. Lần này cô ấy nghe theo lời khuyên của Vương Tiểu Vân, đi Đồng Nhân Đường ở Bắc Kinh đăng ký số, vừa hay vị bác sĩ nhiều tuổi xem bệnh cho cô ấy.

那位老先生给林娜号了号脉,看了看她的舌头,问了她一些问题,就低头开药方。

Nà wèi lǎo xiānshēng gěi Línnà hào le hàomài, kàn le kàn tā de shétou, wèn le tā yīxiē wèntí, jiù dītóu kāi yàofāng.

Vị thầy thuốc này bắt mạch cho Línna, xem đầu lưỡi của cô ấy, hỏi cô ấy một số câu hỏi, liền cúi đầu viết đơn thuốc.

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận