Giao tiếp tiếng Trung theo chủ đề – Bài 35: Xin việc

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân giới thiệu đến các bạn hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 45: Xin việc.

Gọi ngay theo đường dây nóng TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA HÂN sẽ hỗ trợ bạn ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC.
Hotline: 0984.413.615

Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2  Cầu Giấy, Hà Nội

Fanpage: tại đây

Youtube: tại đây 

Các bạn xem chi tiết nội dung “hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 35: Xin việc” ở phía dưới :

Nội dung video

请问,您是钱总经理吗?

Qǐngwèn, nín shì Qián zǒng jīnglǐ ma?

Xin hỏi, anh là Tổng giám đốc Tiền phải không?

您是马大为先生吧?

Nín shì Mǎ dàwéi xiānshēng ba?

Anh là Mǎ dàwéi phải không?

我是马大为。钱总,您好!

上个月我来贵公司跟张经理谈过一次,后来您的秘书给我打电话让我今天来公司跟您谈一谈。

Wǒ shì Mǎ dàwéi. Qián zǒng, nín hǎo!

Shàng gè yuè wǒ lái guì gōngsī gēn Zhāng jīnglǐ tán guò yīcì, hòulái nín de mìshū gěi wǒ dǎ diànhuà, ràng wǒ jīntiān lái gōngsī gēn nín tán yī tán.

Tôi là Mǎ dàwéi. Tổng giám đốc Tiền, xin chào!

Tháng trước tôi đến quý công ty nói chuyện 1 lần với giám đốc Trương, sau đó thư ký của anh gọi điện thoại cho tôi bảo tôi hôm nay đến công ty nói chuyện với anh.

我们请您来,是想再谈一谈您的求职问题。请坐!

Wǒmen qǐng nín lái, shì xiǎng zài tán yī tán nín de qiúzhí wèntí. Qǐng zuò!

Chúng tôi mời anh đến là muốn nói về vấn đề tìm việc của anh. Mời ngồi!

您知道本公司市场开发部要招聘经理。

市场开发的工作很重要,这个部的经理要常到中国各地出差,参加各种商务活动。

Nín zhīdao běn gōngsī shìchǎng kāifā bù yào zhāopìn jīnglǐ.

Shìchǎng kāifā de gōngzuò hěn zhòngyào, zhè ge bù de jīnglǐ yào cháng dào Zhōngguó gèdì chūchāi, cānjiā gè zhǒng shāngwù huódòng.

Như anh biết bộ phận phát triển thị trường của công ty chúng tôi tuyển dụng giám đốc.

Công việc phát triển thị trường rất quan trọng, giám đốc bộ phận này phải thường đi công tác các nơi trên Trung Quốc, tham gia các hoạt động thương mại.

这个职务不但要求有工商管理的专业知识,而且要求了解中国的社会和文化,汉语普通话也要说得很流利。

我想听听您对这个职务的想法。

Zhè ge zhíwù bùdàn yāoqiú yǒu gōngshāng guǎnlǐ de zhuānyè zhīshi, érqiě yāoqiú liǎojiě Zhōngguó de shèhuì hé wénhuà, Hànyǔ pǔtōnghuà yě yào shuō de hěn liúlì.

Wǒ xiǎng tīng tīng nín duì zhè ge zhíwù de xiǎngfǎ.

Chức vụ này không chỉ yêu cầu có kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh, mà còn yêu cầu hiểu biết về xã hội và văn hóa Trung Quốc, tiếng Hán phổ thông cũng phải nói lưu loát.

Tôi muốn nghe xem suy nghĩ của anh về chức vụ này.

我对这个职务很感兴趣,而且也觉得我本人的条件比较适合。

Wǒ duì  zhíwù hěn gǎn xìngqù, érqiě yě juéde wǒ běnrén de tiáojiàn bǐjiào shìhé.

Tôi rất có hứng thú với chức vụ này, hơn nữa cũng cảm thấy điều kiện của mình cũng khá thích hợp.

我在美国学的是工商管理。在加拿大当过一家贸易公司的商务代表,有这方面的工作经验,对中加两国的贸易情况也比较熟悉。

Wǒ zài Měiguó xué de shì gōngshāng guǎnlǐ. Zài Jiānádà dāng guò yī jiā màoyì gōngsī de shāngwù dàibiǎo, yǒu zhè fāngmiàn de gōngzuò jīngyàn, duì Zhōng Jiā liǎng guó de màoyì qíngkuàng yě bǐjiào shúxī.

Tôi học quản trị kinh doanh ở Mỹ. Ở Canada đã làm đại diện thương mại của một công ty thương mại. Có kinh nghiệm làm việc trong phương diện này, đối với tình hình thương mại Trung Quốc- Canada cũng khá quen thuộc.

汉语是我的第一外语,我已经通过了汉语水平考试八级。

我喜欢中国文化,为了更多地了解中国,我还在北京语言学院进修了一年多的中国文学。

Hànyǔ shì wǒ de dì yī wàiyǔ, wǒ yǐjīng tōngguò le Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì bā jí.

Wǒ xǐhuan Zhōngguó wénhuà, wèile gèng duō de liǎojiě Zhōngguó, wǒ hái zài Běijīng yǔyán xuéyuàn jìnxiū le yī nián duō de Zhōngguó wénxué.

Tiếng Hán là ngoại ngữ thứ nhất của tôi, tôi đã thi qua HSK 8 rồi.

Tôi thích văn hóa Trung Quốc, vì hiểu biết hơn về Trung Quốc, tôi đã ở Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh bồi dưỡng hơn 1 năm văn học Trung Quốc.

我希望我的知识和经验能很好地用于贵公司的工作。

我也相信自己一定能成为贵公司很好的工作人员。

Wǒ xīwàng wǒ de zhīshi hé jīngyàn néng hěn hǎo de yòng yú guì gōngsī de gōngzuò.

Wǒ yě xiāngxìn zìjǐ yīdìng néng chéngwéi guì gōngsī hěn hǎo de gōngzuò rényuán.

Tôi hi vọng kiến thức và hiểu biết của mình có thể hữu ích với công việc của quý công ty.

Tôi cũng tin rằng bản thân chắc chắn có thể trở thành nhân viên rất tốt của quý công ty.

我们看了好多人的简历,认为您的条件不错。

您是学工商管理的,又会汉语,还有这方面的工作经验。

我想您会很快地适应这里的工作环境。

Wǒmen kàn le hǎo duō rén de jiǎnlì, rènwéi nín de tiáojiàn bùcuò.

Nín shì xué gōngshāng guǎnlǐ de, yòu huì Hànyǔ, hái yǒu zhè fāngmiàn de gōngzuò jīngyàn.

Wǒ xiǎng nín huì hěn kuài de shìyìng zhèlǐ de gōngzuò huánjìng.

Chúng tôi đã xem lý lịch tóm tắt của rất nhiều người, cho rằng điều kiện của anh rất tốt.

Anh học quản trị kinh doanh, lại biết Tiếng Hán, còn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ anh sẽ rất nhanh thích ứng môi trường làm việc ở đây.

谢谢,你们对我有这样的看法,我很高兴。

工资问题,我上次已经跟张经理提了,不知道贵公司有没有新的考虑。

Xièxie, nǐmen duì wǒ yǒu zhèyàng de kànfǎ, wǒ hěn gāoxìng.

Gōngzī wèntí, wǒ shàng cì yǐjīng gēn Zhāng jīnglǐ tí le, bù zhīdao guì gōngsī yǒu méiyǒu xīn de kǎolǜ.

Cảm ơn, các anh có suy nghĩ như thế về tôi, tôi rất vui.

Vấn đề tiền lương, lần trước tôi đã đề cập với giám đốc Trương rồi, không biết quý công ty có ý kiến mới không ?

关于您的工资问题,我们还是上次那个意见。

在我们公司,经理的工资一般比较高。

除了工作要求和工资以外,您还有问题吗?

Guānyú nín de gōngzī wèntí, wǒmen háishì shàng cì nà gè yìjiàn.

Zài wǒmen gōngsī, jīnglǐ de gōngzī yībān bǐjiào gāo.

Chú le gōngzuò yāoqiú hé gōngzī yǐwài, nín hái yǒu wèntí ma?

Về vấn đề tiền lương của anh, chúng tôi vẫn là ý kiến trước.

Trong công ty chúng tôi, lương của giám đốc thường sẽ khá cao.

Ngoài yêu cầu công việc và tiền lương ra, anh còn có câu hỏi gì không?

现在我没有别的问题。

Xiànzài wǒ méiyǒu biéde wèntí.

Bây giờ tôi không có câu hỏi gì khác.

好。如果您同意我们已经谈过的一切条件,那么,我们很快就可以签订工作合同。

Hǎo. Rúguǒ nín tóngyì wǒmen yǐjīng tánguò de yīqiè tiáojiàn, nàme, wǒmen hěn kuài jiù kěyǐ qiāndìng gōngzuò hétóng.

Được. Nếu như anh đồng ý tất cả điều kiện chúng ta đã nói, vậy, chúng ta rất nhanh có thể ký hợp đồng làm việc rồi.

谢谢您! 我想再考虑一下,可以吗?

Xièxie nín! Wǒ xiǎng zài kǎolǜ yīxià, kěyǐ ma?

Cảm ơn anh! Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, được chứ?

无论同意或者不同意,都希望您在本星期之内把您的决定告诉我们。

Wúlùn tóngyì huòzhě bù tóngyì, dōu xīwàng nín zài běn xīngqī zhīnèi bǎ nín de juédìng gàosù wǒmen.

Được. Dù đồng ý hay không cũng hi vọng trong tuần này anh thông báo quyết định của anh với chúng tôi.

尊敬的总经理先生:您好!从网上了解到贵公司市场开发部正在招聘经理。

Zūnjìng de zǒng jīnglǐ xiānshēng: Nín hǎo! Cóng wǎngshàng liǎojiě dào guì gōngsī shìchǎng kāifā bù zhèngzài zhāopìn jīnglǐ.

Kính gửi ngài Tổng giám đốc: Xin chào! Từ trên mạng tìm hiểu được bộ phận phát triển thị trường của quý công ty đang tuyển dụng giám đốc.

贵公司是中加合资企业,现在已经发展成为中国大陆有名的高新技术企业。

在中国不少城市都有业务。

Guì gōngsī shì Zhōng Jiā hézī qǐyè, xiànzài yǐ fāzhǎn chéngwéi Zhōngguó dàlù yǒumíng de gāoxīn jìshù qǐyè.

Zài Zhōngguó bù shǎo chéngshì dōu yǒu yèwù.

Quý công ty là doanh nghiệp hợp tác đầu tư Trung Quốc- Canada , bây giờ đã phát triển trở thành doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao nổi tiếng của Trung Quốc đại lục.

Ở nhiều thành phố tại Trung Quốc đều có nghiệp vụ.

本人对贵公司的业务和市场开发部经理的职务很感兴趣。

现在写这封信是向贵公司正式提出求职的申请。

Běnrén duì guì gōngsī de yèwù hé shìchǎng kāifā bù jīnglǐ de zhíwù hěn gǎn xìngqù.

Xiànzài xiě zhè fēng xìn shì xiàng guì gōngsī zhèngshì tíchū qiúzhí de shēnqǐng.

Tôi rất hứng thú. với nghiệp vụ và chức vụ giám đốc bộ phận phát triển thị trường của quý công ty.

Bây giờ viết bức thư này gửi đến quý công ty muốn chính thức đề cập đến vấn đề xin việc.

我叫马大为,是美国人,毕业于ABC商学院。

毕业以后,我在加拿大一家贸易公司工作,负责联系亚洲主要是中国的业务。

Wǒ jiào Mǎ dàwéi, shì Měiguó rén, bìyè yú ABC shāng xuéyuàn.

Bìyè yǐhòu, wǒ zài Jiānádà yī jiā màoyì gōngsī gōngzuò, fùzé liánxì Yàzhōu, zhǔyào shì Zhōngguó de yèwù.

Tôi là Mǎ dàwéi, là người Mỹ, tốt nghiệp Học viện thương mại ABC.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một công ty thương mại ở Canada, phụ trách liên hệ Châu Á chủ yếu là nghiệp vụ của Trung Quốc.

在工作中,无论有多少困难,我都想办法解决,努力开发市场。

Zài gōngzuò zhōng, wúlùn yǒu duōshǎo kùnnan, wǒ dōu xiǎng bànfǎ jiějué, nǔlì kāifā shìchǎng.

Trong công việc, cho dù có bao nhiêu khó khăn tôi đều nghĩ cách giải quyết, nỗ lựcmở rộng thị trường.

在很短的时间里,我们公司对中国的贸易有了很大的发展。

Zài hěn duǎn de shíjiān lǐ, wǒmen gōngsī duì Zhōngguó de màoyì yǒu le hěn dà de fā zhǎn.

Trong một thời gian rất ngắn, công ty chúng tôi đối với thương mại Trung Quốc có sự phát triển rất lớn.

我的负责的精神和热情的态度,也多次得到中国方面的称赞。

公司对我的工作很满意,认为我熟悉业务,有创新精神。

Wǒ de fùzé de jīngshén hé rèqíng de tàidù, yě duō cì dédào Zhōngguó fāngmiàn de chēngzàn. Gōngsī duì wǒ de gōngzuò hěn mǎnyì, rènwéi wǒ shúxī yèwù, yǒu chuàngxīn jīngshén.

Tinh thần trách nhiệm và thái độ nhiệt tình của tôi, cũng nhiều lần đạt được lời khen của phía bên Trung Quốc.

Công ty rất hài lòng với công việc của tôi, cho rằng tôi quen thuộc nghiệp vụ, có tinh thần sáng tạo.

一年以后我当了公司的商务代表。

为了更多地了解中国的社会和文化,我辞去了公司的工作。

于去年2月开始在北京语言学院进修中国文学,现在已经结业。

Yī nián yǐhòu wǒ dāng le gōngsī de shāngwù dàibiǎo.

Wèile gèng duō de liǎojiě Zhōngguó de shèhuì hé wénhuà, wǒ cí qù le gōngsī de gōngzuò.

yú qùnián 2 yuè kāishǐ zài Běijīng yǔyán xuéyuàn jìnxiū Zhōngguó wénxué, xiànzài yǐjīng jiéyè.

Một năm sau tôi làm đại biểu thương vụ của công ty.

Để hiểu hơn xã hội và văn hóa Trung Quốc, tôi thôi việc ở công ty.

Tháng 2 năm ngoái bắt đầu ở Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh học văn học Trung Quốc, bây giờ đã tốt nghiệp rồi.

根据贵公司的招聘要求我认为本人很适合这项工作。

我非常想参加贵公司开发中国西北市场的工作。

我相信贵公司一定会成功,我自己也会有更大的发展前途。

Gēnjù guì gōngsī de zhāopìn yāoqiú wǒ rènwéi běnrén hěn shìhé zhè xiàng gōngzuò.

Wǒ fēicháng xiǎng cānjiā guì gōngsī kāifā Zhōngguó Xīběi shìchǎng de gōngzuò.

Wǒ xiāngxìn guì gōngsī yídìng huì chénggōng, wǒ zìjǐ yě huì yǒu gèng dà de fǎ zhǎn qiántú.

Theo yêu cầu tuyển dụng của quý công ty, tôi cho rằng bản thân rất phù hợp với công việc này. Tôi rất muốn tham gia công việc phát triển thị trường Tây Bắc Trung Quốc của quý công ty.

Tôi tin tưởng công ty chắc chắn thành công, bản thân tôi cũng sẽ có tiền đồ phát triển hơn.

如果贵公司能给我这个机会,那么,我一定会努力为贵公司服务。

Rúguǒ guì gōngsī néng gěi wǒ zhè ge jīhuì, nàme, wǒ yídìng huì nǔlì wèi guì gōngsī fúwù.

Nếu như quý công ty có thể cho tôi cơ hội này, thì, tôi nhất định sẽ cố gắng vì quý công ty phục vụ.

附上本人的简历。如果有什么问题需要了解,请用电子邮件或打电话跟我联系。谢谢!

Fù shàng běnrén de jiǎnlì. Rúguǒ yǒu shénme wèntí xūyào liǎojiě, qǐng yòng diànzǐ yóujiàn huò dǎ diànhuà gēn wǒ liánxì. Xièxie!

Bản kèm theo là lý lịch cá nhân. Nếu như có vấn đề gì cần tìm hiểu, mời liên hệ qua Email hoặc gọi điện liên hệ với tôi. Cảm ơn !

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận