Ngoại Ngữ Gia Hân giao tiếp hằng ngày – Bài 2: Làm quen (Khẩu âm Đài Loan)

Nội dung video

朋友你好

Péngyǒu nǐ hǎo

Chào bạn.

最近怎么样?

Zuìjìn zěnme yàng?

Cậu gần đây thế nào ?

我最近很好, 你呢?

Wǒ zuìjìn hěn hǎo, nǐ ne?

Gần đây tớ rất khỏe, cậu thì sao ?

我也很好

Wǒ yě hěn hǎo

Tớ cũng rất khỏe.

你最近忙吗?

Nǐ zuìjìn máng ma?

Gần đây cậu bận không?

不忙, 课很少, 你呢?

Bù máng, kè hěn shǎo, nǐ ne?

Tớ không bận, không nhiều giờ học lắm,cậu thì sao ?

工作怎么样?

Gōngzuò zěnme yàng?

Công việc thế nào?

很忙, 工作很多

Hěn máng, gōngzuò hěnduō

Rất bận, công việc rất nhiều.

这是我的朋友

Zhè shì wǒ de péngyǒu

Đây là bạn của tớ

你好, 我叫小梅

Nǐ hǎo, wǒ jiào xiǎoméi

Xin chào ,tớ là Tiểu Mai

你好,我叫王明

Nǐ hǎo, wǒ jiào wáng míng

Xin chào , tớ là Vương Minh

认识你很高兴

Rènshì nǐ hěn gāoxìng

Rất vui được làm quen với cậu

我也很高兴认识你

Wǒ yě hěn gāoxìng rènshì nǐ

Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu

你们是同事吗?

Nǐmen shì tóngshì ma?

Các cậu là đồng nghiệp sao ?

不是不是, 我是学生

Búshì búshì, wǒ shì xuéshēng

Không phải , không phải, tớ là học sinh.

你学什么?

Nǐ xué shénme?

Cậu học gì thế ?

我学中文

Wǒ xué zhōngwén

Tớ học Ngoại Ngữ Gia Hân

你喜欢学中文吗?

Nǐ xǐhuān xué zhōngwén ma?

Cậu thích Ngoại Ngữ Gia Hân không ?

我很喜欢

Wǒ hěn xǐhuān

Tớ rất thích.

你的中文太好了

Nǐ de zhōngwén tài hǎo le

Ngoại Ngữ Gia Hân của cậu rất tốt

是吗? 谢谢

Shì ma? Xièxiè

Thật sao ? Cảm ơn nhé.

你们认识很久吗?

Nǐmen rènshì hěnjiǔ ma?

Các cậu quen nhau lâu chưa ?

不久, 他是我的同事的朋友

Bùjiǔ, tā shì wǒ de tóngshì de péngyǒu

Không lâu, cậu ấy là bạn của đồng nghiệp của tớ.

她是你的朋友的朋友

Tā shì nǐ de péngyǒu de péngyǒu

Cậu ấy là bạn của bạn của cậu

是啊, 我们都是朋友

Shì a, wǒmen dōu shì péngyǒu

Đúng vậy, chúng ta đều là bạn

你们要喝咖啡吗?

Nǐmen yào hē kāfēi ma?

Các cậu muốn uống Cafe không ?

好的, 我们走吧

Hǎo de, wǒmen zǒu ba

Được rồi , chúng ta đi thôi

你们要喝什么?

Nǐmen yào hē shénme?

Các cậu muốn uống Cafe không ?

我要喝热咖啡

Wǒ yào hē rè kāfēi

Tớ muốn cafe nóng

你呢?你要热咖啡还是冰咖啡?

Nǐ ne? Nǐ yào rè kāfēi háishì bīng kāfēi?

Cậu thì sao? cậu muốn cafe nóng hay lạnh?

我要冰咖啡,谢谢

Wǒ yào bīng kāfēi, xièxiè

Tớ muốn cafe lạnh , cảm ơn

王明你喜欢吗?

Wáng míng nǐ xǐhuān ma?

Vương Minh , cậu thích không ?

喜欢, 很好喝

Xǐhuān, hěn hǎo hē

Thích, uống rất ngon

小梅你的怎么样?

Xiǎoméi nǐ de zěnme yàng?

Tiểu Mai, cậu thấy thế nào ?

我不太喜欢, 味道太甜了

Wǒ bú tài xǐhuān, wèidào tài tián le

Tớ không thích lắm, hơi ngọt một chút

你们要去看电影吗?

Nǐmen yào qù kàn diànyǐng ma?

Các cậu muốn đi xem phim không ?

今天吗?

Jīntiān ma?

Hôm nay sao?

明天怎么样?

Míngtiān zěnme yàng?

Thế ngày mai được không ?

明天。。。好的

Míngtiān… Hǎo de

Ngày mai …. Được đấy

你呢? 你要去看吗?

Nǐ ne? Nǐ yào qù kàn ma?

Cậu thì sao ? Cậu muốn đi xem không?

好的, 我也去

Hǎo de, wǒ yě qù

Được thôi , tớ cũng đi

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận