Từ vựng HSK 3 (phần 1)

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân Giới thiệu với các bạn Từ vựng HSK  3

 1. 阿姨 āyí     cô, dì
 2. 啊 ā        a à ừ ờ
 3. 矮 ǎi       thấp
 4. 爱 ài       yêu
 5. 爱好 àihào yêu thích, thích
 6. 安静 ānjìng yên lặng
 7. 八 bā      tám
 8. 把 bǎ      lấy, đem
 9. 爸爸 bàba  bố
 10. 吧 bā      nhé, nhá
 11. 白 bái     trắng, bạc
 12. 百 bǎi     trăm
 13. 班 bān    lớp
 14. 搬 bān    chuyển đi
 15. 办法 bàn fǎ biện pháp, cách
 16. 办公室 bàn gōng shì văn phòng
 17. 半 bàn    nửa
 18. 帮忙 bāng máng  giúp, giúp đỡ
 19. 帮助 bāng zhù     giúp, giúp đỡ
 20. 包 bāo    bao, túi
 21. 饱 bǎo    no
 22. 报纸 bào zhì        báo
 23. 杯子 bēi zi  cốc, chén, ly, tách
 24. 北方 běi fāng       miền Bắc
 25. 北京 běi jīng        Bắc Kinh
 26. 被 bèi     bị , được
 27. 本 běn    quyển,gốc, vốn, thân
 28. 鼻子 bí-zi   mũi
 29. 比 bǐ       đọ, so với, ví
 30. 比较 bǐ jiào so với
 31. 比赛 bǐ sài  thi đấu
 32. 笔记本 bǐ jì běn       vở ghi chép
 33. 必须 bì xū  phải, cần phải
 34. 变化 biàn huà      biến hóa, thay đổi
 35. 别 bié     khác, chia lìa
 36. 别人 bié rén         người khác
 37. 宾馆 bīng guǎn    nhà khách, hotel
 38. 冰箱 bīng xiāng   tủ lạnh, tủ đá
 39. 不 bù      không, chưa
 40. 不但……而且…… bú dàn…ér qiě      không những…mà còn

Bài viết cũ hơn

Bài viết mới hơn

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận