Hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 1: Xin chào

Nội dung video

陆玉萍: 力波,你好?

Lù YùPíng: Lìbō, nǐ hǎo.

Lục Ngọc Bình: Lìbō, xin chào.

力波: 你好,陆玉萍。

Lìbō: Nǐ hǎo, Lù YùPíng.

Lìbō: Xin chào, Lục Ngọc Bình.

力波:林娜, 你好吗?

Lìbō: Lín Nà, nǐ hǎo ma?

Lìbō: Lín Nà, cô có khỏe không?

林娜:我很好,你呢?

Lín Nà: wǒ hěn hǎo, nǐ ne?

Lín Nà: Tôi rất khỏe, còn anh?

力波:也很好。

Lìbō: yě hěn hǎo.

Lìbō: Tôi cũng rất khỏe.

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận