Đáp án đề thi HSK 3 – H31001

 

 一、听 力

 第一部分

1.B 2.C 3.E 4.F 5.A
6.B 7.C 8.A 9.D 10.E

第二部分

11.× 12.√ 13.× 14.√ 15.√
16.× 17.√ 18.√ 19.× 20.×

第三部分

21.B 22.C 23.C 24.C 25.B
26.C 27.A 28.A 29.B 30.C

第四部分

31.B 32.B 33.B 34.C 35.A
36.C 37.A 38.C 39.A 40.A

二、阅 读

 第一部分

41.C 42.B 43.A 44.D 45.F
46.B 47.D 48.E 49.A 50.C

第二部分

51.F 52.D 53.C 54.B 55.A
56.A 57.B 58.E 59.F 60.C

第三部分

61.A 62.A 63.C 64.B 65.B
66.A 67.A 68.B 69.B 70.C

三、书 写

 第一部分

71.弟弟高兴地笑了。

72.上午的考试比较简单。

73.这个城市的环境变得越来越好了。

74.那位医生送给他一个礼物。

75.其他班的成绩也有很大提高。

第二部分

76.出

77.元

78.叫

79.中

80.米

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận