Đáp án đề thi HSK 3 – H31001

 

 一、听 力

 第一部分

1.B2.C3.E4.F5.A
6.B7.C8.A9.D10.E

第二部分

11.×12.√13.×14.√15.√
16.×17.√18.√19.×20.×

第三部分

21.B22.C23.C24.C25.B
26.C27.A28.A29.B30.C

第四部分

31.B32.B33.B34.C35.A
36.C37.A38.C39.A40.A

二、阅 读

 第一部分

41.C42.B43.A44.D45.F
46.B47.D48.E49.A50.C

第二部分

51.F52.D53.C54.B55.A
56.A57.B58.E59.F60.C

第三部分

61.A62.A63.C64.B65.B
66.A67.A68.B69.B70.C

三、书 写

 第一部分

71.弟弟高兴地笑了。

72.上午的考试比较简单。

73.这个城市的环境变得越来越好了。

74.那位医生送给他一个礼物。

75.其他班的成绩也有很大提高。

第二部分

76.出

77.元

78.叫

79.中

80.米

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

Bài viết liên quan

Bình luận