Đáp án đề thi HSK 1 – H10901

Các bạn có thể tham khảo đáp án đề thi HSK 1 – H10901

 第一部分

1.√       2.×      3.×      4.×      5.√

第二部分

6.A              7.A              8.C              9.A            10.C

第三部分

11.D            12.B            13.A            14.E            15.F

第四部分

16.B            17.B            18.C            19.C            20.B

二、阅 读

 第一部分

21.√     22.√     23.×      24.×     25.√

第二部分

26.D            27.F            28.C            29.A            30.B

第三部分

31.C            32.D            33.A            34.B            35.E

第四部分

36.F            37.B            38.E            39.A

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận