Đáp án đề thi HSK 5 – H51001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 5 – H51001

一、听 力

 第一部分

1.B2.B3.A4.C5.D
6.B7.C8.B9.C10.A
11.C12.A13.A14.B15.C
16.D17.D18.A19.C20.C

第二部分

21.B22.A23.A24.D25.B
26.B27.B28.C29.A30.B
31.B32.D33.B34.C35.D
36.C37.A38.D39.A40.B
41.D42.C43.B44.A45.A
46.D47.A48.C49.A50.A
51.C52.A53.A54.D55.C
56.D57.C58.B59.D60.B
二、阅 读
第一部分

第二部分

61.D62.C63.C64.A65.B
66.D67.B68.D69.C70.C

第三部分

71.A72.B73.C74.B75.D
76.D77.C78.D79.C80.D
81.A82.A83.D84.C85.D
86.B87.A88.D89.B90.A

三、书 写

 第一部分

91.他偶尔会去健身房锻炼。/ 他会偶尔去健身房锻炼。 / 偶尔他会去健 身房锻炼。

92.道歉的时候一定要态度诚恳。

93.春节是一个传统的节日。

94.北京给他留下了深刻的印象。

95.雨后常常能看到彩虹。

96.他已经把日程安排好了。/  他把日程已经安排好了。

97.您总共消费 198 块钱。/  您消费总共 198 块钱。

98.他的这段经历有很特殊的意义。

第二部分

(略)

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

Bài viết liên quan

Bình luận