Đáp án đề thi HSK 5 – H51001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 5 – H51001

一、听 力

 第一部分

1.B 2.B 3.A 4.C 5.D
6.B 7.C 8.B 9.C 10.A
11.C 12.A 13.A 14.B 15.C
16.D 17.D 18.A 19.C 20.C

第二部分

21.B 22.A 23.A 24.D 25.B
26.B 27.B 28.C 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D
36.C 37.A 38.D 39.A 40.B
41.D 42.C 43.B 44.A 45.A
46.D 47.A 48.C 49.A 50.A
51.C 52.A 53.A 54.D 55.C
56.D 57.C 58.B 59.D 60.B
二、阅 读
第一部分

第二部分

61.D 62.C 63.C 64.A 65.B
66.D 67.B 68.D 69.C 70.C

第三部分

71.A 72.B 73.C 74.B 75.D
76.D 77.C 78.D 79.C 80.D
81.A 82.A 83.D 84.C 85.D
86.B 87.A 88.D 89.B 90.A

三、书 写

 第一部分

91.他偶尔会去健身房锻炼。/ 他会偶尔去健身房锻炼。 / 偶尔他会去健 身房锻炼。

92.道歉的时候一定要态度诚恳。

93.春节是一个传统的节日。

94.北京给他留下了深刻的印象。

95.雨后常常能看到彩虹。

96.他已经把日程安排好了。/  他把日程已经安排好了。

97.您总共消费 198 块钱。/  您消费总共 198 块钱。

98.他的这段经历有很特殊的意义。

第二部分

(略)

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận