Đáp án đề thi HSK 6 – H61001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 6 – H61001

一、听 力

 第一部分

1.D2.C3.A4.C5.C
6.D7.B8.A9.A10.D
11.D12.A13.B14.A15.C

第二部分

16.B17.C18.D19.C20.B
21.D22.C23.D24.A25.D
26.A27.B28.A29.A30.A
31.B32.D33.B34.A35.B
36.D37.C38.A39.B40.C
41.B42.C43.B44.D45.C
46.A47.B48.A49.B50.C
51.D52.A53.D54.C55.B
56.A57.C58.C59.D60.D
第三部分
二、阅 读
第一部分

第二部分

61.B62.A63.B64.A65.C
66.C67.B68.D69.A70.D

第三部分

71.D72.C73.E74.A75.B
76.A77.D78.B79.C80.E

第四部分

81.D82.C83.D84.D85.C
86.C

91.A

96.D

87.B

92.A

97.D

88.C

93.B

98.D

89.B

94.A

99.B

90.D

95.B

100.C

三、书写
101.(略)

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

Bài viết liên quan

Bình luận