Đáp án đề thi HSK 6 – H61001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 6 – H61001

一、听 力

 第一部分

1.D 2.C 3.A 4.C 5.C
6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.D 12.A 13.B 14.A 15.C

第二部分

16.B 17.C 18.D 19.C 20.B
21.D 22.C 23.D 24.A 25.D
26.A 27.B 28.A 29.A 30.A
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B
36.D 37.C 38.A 39.B 40.C
41.B 42.C 43.B 44.D 45.C
46.A 47.B 48.A 49.B 50.C
51.D 52.A 53.D 54.C 55.B
56.A 57.C 58.C 59.D 60.D
第三部分
二、阅 读
第一部分

第二部分

61.B 62.A 63.B 64.A 65.C
66.C 67.B 68.D 69.A 70.D

第三部分

71.D 72.C 73.E 74.A 75.B
76.A 77.D 78.B 79.C 80.E

第四部分

81.D 82.C 83.D 84.D 85.C
86.C

91.A

96.D

87.B

92.A

97.D

88.C

93.B

98.D

89.B

94.A

99.B

90.D

95.B

100.C

三、书写
101.(略)

Bài viết mới hơn

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Tiếng Trung Vui Vẻ!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Tiếng Trung Vui Vẻ

Bài viết liên quan

Bình luận