Đáp án đề thi HSK 2- H20901

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 2-  H20901

一、听 力
第一部分
1.×   2.√   3.×    4.×    5.√     6.√      7.×      8.√      9.×     10.√
第二部分
11.F        12.A             13.C        14.E         15.B
16.B            17.E        18.C         19.A          20.D
第三部分
21.C              22.B           23.A            24.C          25.A
26.A           27.B           28.B          29.C             30.C
第四部分
31.A          32.A           33.B            34.B            35.C
二、阅 读
第一部分
36.F        37.E            38.C               39.B            40.A

第二部分
41.D           42.B              43.A             44.C                45.F

第三部分
46.√           47.×            48.×                49.√           50.×

第四部分

51.C          52.B            53.F          54.A              55.D
56.D           57.C             58.E            59.B           60.A

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận