Đáp án đề thi nghe – TOCFL bang B

第一部分

1 C       2 D      3 B      4 A       5 C
6 B       7 A      8 B      9 B       10 C
11 D      12 A      13 C      14 D        15 A
16 D      17 B        18 D        19 B          20 A
21 D        22 B         23 C        24 D          25 C
26 D       27 D         28 C         29          C 30 B
第二部分
31 D       32 A       33 C          34 A        35 A
36 D         37 D        38 A        39 B            40 B
41 A          42 C         43 C           44 D          45 D
46 A          47 C          48 A          49 C           50 D

 

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận