Đáp án đề thi nghe – TOCFL bảng A

Các bạn có thể tham khảo đáp án Đề thi nghe – TOCFL bảng A

第一部分 看圖回答

1 B        2 A            3 B          4 B            5 A
6 A           7 C            8 A            9 B            10 B
11 A           12 C                13 A        14 B           15 C
16 C           17 A              18 A              19 C             20 B
21 C             22 C             23 A               24 B             25 A
第二部分 問答理解

26 C           27 A             28 B              29 C             30 A
31 C              32 B            33 C             34 B               35 C
36 C              37 B             38 C              39 B             40 A
第三部分 對話理解
41 C              42 B             43 A             44 C            45 B
46 B              47 C            48 A             49 C              50 A

Bài viết mới hơn

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận