Câu nói bất hủ của thầy cô

你们以为我想逼着你们学啊
/Nǐmen yǐwéi wǒ xiǎng bīzhe nǐmen xué a/
Các em tưởng tôi muốn ép các em học à.
你们是为自己学还是为我学
/nǐmen shì wèi zìjǐ xué háishì wèi wǒ xué/
Học cho các em hay là học cho tôi.
你们真是我教的最差的一届学生
/nǐmen zhēnshi wǒ jiào de zuì chà de yī jiè xuéshēng/
Các em là cái lớp tệ nhất tôi dạy học kỳ này.
有没有人举手?没有啊。好,我就点名了
/yǒu méiyǒu rén jǔ shǒu? Méiyǒu a. Hǎo, wǒ jiùdiǎnmíngle/
Có ai giơ tay không? Không có à. Được, vậy tôi gọi tên.
你这么厉害啊,好啊,来替我讲课吧。
/nǐ zhème lìhài a, hǎo a, lái tì wǒ jiǎngkè ba./
Em giỏi thế thì lên giảng bài đi.
你说说看我讲到哪了。
/nǐ shuō shuō kàn wǒ jiǎng dào nǎ le/
Em nói xem tôi giảng đến đâu rồi.
你们讲吧,我不讲了。讲啊!
Nǐmen jiǎng ba, wǒ bù jiǎngle. Jiǎng a!
Các em nói đi, tôi không nói nữa. Nói đi!
不想学了是吧,那出去吧。
/bùxiǎng xué shì ba, nà chū qù ba/
Không muốn học nữa phải không, vậy ra ngoài đi.
学的东西你们全都还给我了吗
/xué de dōngxi nǐmen quándōu huán gěi wǒ le ma/
Mấy thứ đã học trả lại cho tôi hết rồi phải không?

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận