Truyện cười “gà qua sông”

小偷偷了一只鸡,正在河边给鸡拔毛,这时一个警察走了过来,小偷急忙把鸡扔到河里。
警察问:“你在干什么?河里是什么东西?”
小偷说:“那是一只鸡,它要过河去,我在这里帮它看衣服……”
Xiǎotōu tōule yī zhǐ jī, zhèngzài hé biān gěi jī bá máo, zhè shí yīgè jǐngchá zǒuliǎo guòlái, xiǎotōu jímáng bǎ jī rēng dào hé lǐ.
Jǐngchá wèn:“Nǐ zài gànshénme? Hé lǐ shì shénme dōngxi?”
Xiǎotōu shuō:“Nà shì yī zhǐ jī, tā yàoguò hé qù, wǒ zài zhèlǐ bāng tā kàn yīfú……”
Một tên trộm ăn trộm được một con gà, đang ngồi bên bờ sông vặt lông thì đúng lúc có một cảnh sát đi tới, tên trộm cuống cuồng vứt con gà xuống sông.
Cảnh sát hỏi: “Anh đang làm cái gì thế? ở dưới sông là cái gì?”
Tên trộm nói: “ Đó là một con gà, nó muốn qua sông, tôi phải ở đây trông quần áo cho nó…”

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận