Thành ngữ về bệnh tật

Bệnh tật thì chẳng ai muốn nhưng cũng không thể tránh được.
药到病除/yào dào bìng chú/ thuốc vào bệnh hết
良药苦口/liáng yào kǔ kǒu/ thuốc đắng dã tật
不药而愈/bù yào ér yù/ không thuốc mà tự khỏi
多愁善病/duō chóu shàn bìng/ lo nhiều dễ bệnh
积劳成病/jī láo chéng bìng/ lao lực sinh bệnh
祸从口出,患从口入/huò cóng kǒu chū, huàn cóng kǒu rù/ bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra
旧病复发/jiù bìng fù fā/ bệnh cũ tái phát
病急乱求医/bìng jí luàn qiú yī/ bệnh nặng vái tứ phương
一病不起/yī bìng bù qǐ/ bệnh không dậy nổi
病入膏肓/bìng rù gāo huāng/ vô phương cứu chữa

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận