CÁCH DÙNG CỦA TRỢ TỪ “地/de”_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Học cách dùng của trợ từ “地/de” sẽ là bài học ngày hôm nay của...

Xem thêm

Sinh hoạt câu lạc bộ tháng 6/2019

Nhiều khi trước giờ học hay ngồi nói chuyện với học sinh. Các em hay...

Xem thêm

Bí kíp lấy lòng chị em 8.3

我养你。/Wǒ yǎng nǐ./ Anh nuôi em. 都听你./Dōu tīng nǐ./ Nghe theo em hết.   老婆说什么都对。/Lǎopó...

Xem thêm