Đáp án Đề thi nghe – TOCFL bang C

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi nghe – TOCFL bang C

第一部分 對話

1 C         2 D            3 A            4 A            5 B
6 B          7 D          8 C            9 D            10 B
11 C           12 B          13 A         14 D           15 C
16 D         17 A               18 A          19 C             20 B
21 B           22 C             23 B            24 A             25 A

第二部分 段落
26 D        27 D              28 A            29 B            30 C
31 B           32 D              33 D            34 C             35 A
36 A              37 D               38 D             39 A              40 B
41 C             42 B              43 A             44 C                45 D
46 B              47 B               48 C              49 B            50 C

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận