Lớp quyển 1 ngày 20/5/2017

Cuối tuần nhưng các bạn quyển 1 đi học đầy đủ quá, học tập rất...

Xem thêm

Lớp quyển 2 ngày 14/5/2017

Lớp hôm nay nhiều bạn bận không lên lớp được nhưng không khí học tập...

Xem thêm

Lớp quyển 3 ngày 14/5/2017

? HỌC ĐẾN ĐÂU THƯC HÀNH ĐẾN ĐÓ ? Đây là phương châm học của...

Xem thêm

Lớp quyển 1 ngày 8/5/2017

Học sinh lớp quyển 1 thầy Ngọc lên sóng nha! Hôm nay các bạn ấy...

Xem thêm

Lớp quyển 3 ngày 7/5/2017

Các bạn lớp quyển 3 đang học giờ khẩu ngữ với người Trung Quốc chủ...

Xem thêm

Hoạt động ngoại khóa tại trung tâm

Nhằm giúp học sinh có môi trường học tập tiếng Trung tốt nhất , Cô...

Xem thêm