Đáp án đề thi HSK 3 – H31002

Đáp án đề thi HSK 3 – H31002

一、听 力

第一部分

1.C           2.A          3.F          4.E         5.B

6.C           7.B              8.A            9.D           10.E

第二部分

11.×     12.√      13.√         14.×       15.×        16.√         17.×         18.√      19.×         20.√

第三部分

21.B          22.A        23.C         24.A           25.B          26.C

27.C          28.B          29.B             30.A

第四部分

31.C         32.C          33.C         34.A         35.A

36.B         37.A         38.C          39.C          40.B

二、阅 读

第一部分

41.A          42.C             43.D            44.F         45.B

46.B         47.E            48.A           49.C           50.D

第二部分

51.A            52.D             53.F             54.C            55.B

56.E           57.C             58.B             59.F            60.A

第三部分

61.A        62.A          63.B             64.A           65.A

66.B         67. C          68. B             69.B              70.C
三、书 写

第一部分

71.我们先看看菜单。

72.她忘了带护照。

73.这些葡萄很新鲜。

74.熊猫的眼睛和耳朵都是黑色的。

75.你敢不敢用冷水洗澡?

第二部分

76.人

77.太

78.个

79.云

80.文

Bài viết cũ hơn

Bài viết mới hơn

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận