Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang B

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang B

第一部分 選詞填空
1 C           2 C         3 A          4 B            5 D
6 A          7 B           8 A          9 D             10 C
11 A          12 C         13 B           14 A             15 D
第二部分 閱讀理解
16 D          17 D         18 B              19 D            20 B
21 D              22 C          23 C          24 B          25 C
26 C           27 D           28 C             29 D             30 D
31 B           32 C            33 C             34 C              35 D
36 B           37 C             38 D            39 C               40 A
41 A            42 B             43 A           44 D                45 D
46 A              47 A           48 B              49 A           50 D

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận