CÁCH DÙNG MỞ RỘNG CỦA 什么/Shénme_NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Cùng tìm hiểu các cách dùng mở rộng của 什么/Shénme sẽ là nội dung bài...

Xem thêm

Cô trò kết thúc buổi khẩu ngữ hàng tuần

Khi cô và trò kết thúc buổi học khẩu ngữ, nói nhiều quá nên phải...

Xem thêm