Khẩu ngữ ngắn

不许动 /Bù xǔ dòng/: Cấm nhúc nhích!/  Đứng yên! 站住/Zhànzhù/: Đứng lại! 放下/Fàngxià/: Bỏ xuống!...

Xem thêm