PHÂN BIỆT 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài phân biệt 马上(mǎshàng)/ 立刻(lìkè)....

Xem thêm