CÁCH DÙNG “ 这/那” TRONG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân cách dùng “ 这/那” trong giao tiếp...

Xem thêm