CÁCH DÙNG 每,各 TRONG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

每,各 (měi, gè) là 2 từ rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày của...

Xem thêm