LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 1 VÀ 2/2021

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 12/2020

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 11/2020

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 10/2020

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân gửi đến các em lịch khai giảng khóa học...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 9/2020

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân tự hào là một trong những trung tâm có...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8 CÁC LỚP HÁN NGỮ

Ngoại ngữ Gia Hân tiếp tụ chiêu sinh các lớp Hán Ngữ chất lượng cao....

Xem thêm