Lịch khai giảng các lớp tháng 6

Nhiều bạn ib hỏi cô về các khóa học trong hè. Giờ thì hè đến...

Xem thêm

Lịch khai giảng các lớp tháng 5 và tháng 6/ 2019

LỊCH KHAI GIẢNG các lớp tháng 5/2019: 💠 Quyển 1 Tối thứ T2,T5, (18h30-20h30): Khai giảng...

Xem thêm

Lịch khai giảng tháng 5 năm 2019

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân xin thông báo LỊCH KHAI GIẢNG các lớp tháng...

Xem thêm

Lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung tháng 4 năm 2019

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân xin thông báo LỊCH KHAI GIẢNG các lớp tháng...

Xem thêm

Lịch khai giảng tháng 9 năm 2018

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân xin thông báo LỊCH KHAI GIẢNG các lớp tháng...

Xem thêm

Lịch khai giảng tháng 8 năm 2018

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Hân xin thông báo LỊCH KHAI GIẢNG các lớp tháng...

Xem thêm