Mẫu câu khi cãi nhau với gấu.

你爱怎么想就怎么想吧。/Nǐ ài zěnme xiǎng jiù zěnme xiǎng ba/ Em thích nghĩ gì thì nghĩ. 我懒得吵架。/Wǒ...

Xem thêm