Cô trò kết thúc buổi khẩu ngữ hàng tuần

Khi cô và trò kết thúc buổi học khẩu ngữ, nói nhiều quá nên phải...

Xem thêm