Thông báo sinh hoạt câu lạc bộ tại Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Chủ Nhật không đi chơi thì làm gì? Đi off clb tiếng Trung tại Ngoại...

Xem thêm

Cô trò kết thúc buổi khẩu ngữ hàng tuần

Khi cô và trò kết thúc buổi học khẩu ngữ, nói nhiều quá nên phải...

Xem thêm