Liên hoan cuối khóa lớp Quyển 1

Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân chúc mừng các bạn học viên của lớp Hán...

Xem thêm