Giờ học luyện thanh với giáo viên Trung

Hôm nay, cô đưa các em gần hơn với những hoạt động của các lớp...

Xem thêm

Thực hành giao tiếp với giáo viên Trung Quốc

Giờ học thực hành giao tiếp với giáo viên Trung Quốc Các em hãy cùng...

Xem thêm