Cô giáo Ngọc Thu

Cử nhân chuyên ngành tiếng Trung sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia...

Xem thêm

Cô giáo Đỗ Hương Giang

Tốt nghiệp loại giỏi khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà...

Xem thêm

Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Trung sư phạm trường Đại học Ngoại Ngữ,...

Xem thêm

Cô giáo Nguyễn Mai Hoa

Tốt nghiệp loại giỏi khoa tiếng Trung trường Đại học sư phạm Hà nội 2...

Xem thêm