Hội thoại giao tiếp tiếng Trung – Bài 27: Văn hóa riêng mỗi nước

Nội dung video

几位来点什么?

Jǐ wèi lái diǎn shénme?

Các vị dùng gì ạ ?

来一壶茶,再来一些点心

Lái yī hú chá, zàilái yīxiē diǎnxīn

Cho 1 bình trà, thêm 1 chút điểm tâm

好的,请稍等

Hǎo de, qǐng shāo děng

Vâng , xin chờ một lát.

这就是我常说的老茶馆。今天我把你们带到茶馆来,你们可以了解一下我们的风俗

Zhè jiùshì wǒ cháng shuō de lǎo cháguǎn. Jīntiān wǒ bǎ nǐmen dài dào cháguǎn lái, nǐmen kěyǐ liǎojiě yīxià wǒmen de fēngsú.

Đây là tiệm trà mà tớ thường nói. Hôm nay dẫn các cậu đến tiệm trà này các cậu có thể tìm hiểu một chút phong tục của chúng tớ.

茶馆里人不少,真热闹。

Cháguǎn lǐ rén bù shǎo, zhēn rènào.

Trong tiệm trà có không ít người, thật náo nhiệt.

他们说话的声音太大了

Tāmen shuōhuà de shēngyīn tài dà le

Họ nói chuyện hơi to

茶来了。您几位请慢用!

Chá lái le. Nín jǐ wèi qǐng màn yòng!

Trà đến rồi đây. Mời các vị thưởng thức.

我们正在说声音大,这位服务员的声音更大.

Wǒmen zhèngzài shuō shēngyīn dà, zhè wèi fúwùyuán de shēngyīn gèng dà.

Chúng ta nói to , anh phục vụ này còn nói to hơn.

茶馆就是最热闹的地方。有的人还把舞台搬进到茶馆来了,在茶馆里唱戏,比这还热闹呢。

Cháguǎn jiù shì zuì rènào de dìfāng. Yǒu de rén hái bǎ wǔtái bān jìn dào cháguǎn lái le, zài cháguǎn lǐ chàngxì, bǐ zhè hái rènào ne.

Tiệm trà là nơi náo nhiệt nhất. Có người còn đến đây biểu diễn nữa, ởtiệm trà hát kịch , còn náo nhiệt hơn thế này cơ.

我觉得,在公共场所说话的声音应该小一点。来中国以后,我发现在很多饭馆、商店,或者车站,人们说话的声音都很大。说实在的,我真有一点不习惯。

Wǒ juéde, zài gōnggòng chǎngsuǒ shuōhuà de shēngyīn yīnggāi xiǎo yīdiǎn. Lái Zhōngguó yǐhòu, wǒ fāxiàn zài hěnduō fànguǎn, shāngdiàn, huòzhě chēzhàn, rénmen shuōhuà de shēngyīn dōu hěn dà. Shuō shízài de, wǒ zhēnyǒu yīdiǎn bù xíguàn.

Tớ nghĩ ở nơi công cộng nên nói chuyện nhỏ một chút. Sau khi đến Trung Quốc tớ mới phát hiện ở rất nhiều quán cơm , cửa hàng hay là trạm xe, mọi người đều nói chuyện rất to. Nói thật thì tớ thật sự không quen lắm.

来茶馆的人都喜欢热闹。人们一边喝茶,一边聊天。聊得高兴的时候,说话的声音就会越来越大。喜欢安静的人不会到茶馆来。他们常常到别的地方去,比如去咖啡馆。

Lái cháguǎn de rén dōu xǐhuan rènào. Rénmen yībiān hē chá, yībiān liáotiān. Liáo dé gāoxìng de shíhòu, shuōhuà de shēngyīn jiù huì yuè lái yuè dà. Xǐhuan ānjìng de rén bù huì dào cháguǎn lái. Tāmen chángcháng dào bié de dìfāng qù, bǐrú qù kāfēiguǎn.

Người đến tiệm trà đều thích náo nhiệt. Mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện. Lúc trò chuyện vui vẻ , thì nói chuyện ngày càng lớn. Người thích yên tĩnh thường không đến tiệm trà. Họ thường đến những nơi khác ví dụ như quán Cafe.

林娜说得对。在公共场所,有的人说话的声音太大了。

Línnà shuō de duì. Zài gōnggòng chǎngsuǒ, yǒu de rén shuōhuà de shēngyīn tài dà le.

Línnà nói đúng. Ở nơi công cộng, có người nói chuyện rất to.

我想在这儿聊一会天,可是你们都觉得这儿太闹。好,咱们去吧。前边有一个公园,那人不多。咱们到那个公园去散散步。

Wǒ xiǎng zài zhè liáo yī huì tiān, kěshì nǐmen dōu juéde zhèr tài nào. Hǎo, zánmen qù ba. Qiánbian yǒu yí gè gōngyuán, nà rén bù duō. Zánmen dào nà ge gōngyuán qù sàn sànbù.

Tớ muốn ở đây trò chuyện 1 lát nhưng các cậu đều thấy ở đây ồn ào. Ok, chúng ta đi thôi. Phía trước có 1 công viên , ở đó vắng người hơn. Chúng ta đến đó đi dạo.

好的。咱们一边散散步,一边聊天。

Hǎo de. Zánmen yībiān sàn sànbù, yībiān liáotiān.

Được đấy , chúng ta vừa đi dạo vừa trò chuyện.

我们把自己的看法说出来,你们会不高兴吗?

Wǒmen bǎ zìjǐ de kànfǎ shuō chūlái, nǐmen huì bù gāoxìng ma?

Chúng tớ nói ra những gì nghĩ trong lòng, các cậu sẽ không vui?

当然不会,我们常跟外国朋友在一起,知道不同国家的人有不同的习惯。对我们来说,这很正常。

Dāngrán bù huì, wǒmen cháng gēn wàiguó péngyou zài yīqǐ, zhīdào bùtóng guójiā de rén yǒu bùtóng de xíguàn. Duì wǒmen lái shuō, zhè hěn zhèngcháng.

Tất nhiên là không, chúng tớ cũng hay ở cạnh các bạn nước ngoài, biết rằng thói quen của mỗi nước đều khác nhau. Đối với chúng tớ thì rất bình thường.

不了解外国文化的人会怎么样呢?

Bù liǎojiě wàiguó wénhuà de rén huì zěnmeyàng ne?

Những người không hiểu văn hóa nước ngoài sẽ nghĩ thế nào?

有些事他们会觉得很不习惯。比如说,中国人吃饭用筷子,西方人吃饭用刀叉。西方人把食物放在自己的盘子里,把大快切成小块,再把它送到嘴里。如果手指上有点食物,就舔手指,有的中国人看了也很不习惯。

Yǒuxiē shì tāmen huì juéde hěn bù xíguàn. Bǐrú shuō, Zhōngguó rén chīfàn yòng kuàizi, xīfāng rén chīfàn yòng dāo chā. Xīfāng rén bǎ shíwù fàng zài zìjǐ de pánzi lǐ, bǎ dà kuài qiè chéng xiǎo kuài, zài bǎ tā sòng dào zuǐ lǐ. Rúguǒ shǒuzhǐ shàng yǒudiǎn shíwù, jiù tiǎn shǒuzhǐ, yǒu de Zhōngguó rén kàn le yě hěn bù xíguàn.

Có một số việc họ sẽ thấy không quen. Ví dụ như, Người Trung Quốc dùng đũa ăn cơm , Người Phương Tây dùng dao và dĩa ăn cơm. Người Phương Tây lấy thức ăn vào đĩa , sau đó cắt miếng lớn thành miếng nhỏ và đưa vào miệng nếu như ngón tay có dính thức ăn liền liếm ngón tay, người Trung Quốc nhìn thấy sẽ rất không quen.

用刀叉吃饭,把手指上的食物舔干净,那是我们的好习惯。力波,你说是不是?

Yòng dāo chā chīfàn, bǎ shǒuzhǐ shàng de shíwù tiǎn gānjìng, nà shì wǒmen de hǎo xíguàn. Lì bō, nǐ shuō shì bùshì?

Dùng dao dĩa ăn cơm, liếm sạch thức ăn trên ngón tay, đấy là thói quen tốt của chúng tớ. Lìbō , cậu nói có đúng không ?

是啊。我们从小到大都这样做。

Shì a. Wǒmen cóng xiǎo dào dà dōu zhèyàng zuò.

Đúng thế  từ bé đến lớn chúng tớ đều làm như thế .

可是在我们这儿,吃饭的时候舔手指不是好习惯。

Kěshì zài wǒmen zhèr, chīfàn de shíhòu tiǎn shǒuzhǐ bùshì hǎo xíguàn.

Nhưng ở chỗ chúng tớ , lúc ăn cơm mà liếm ngón tay thì không phải là thói quen tốt.

我看应该入乡随俗。我们在国外的公共场所说话的声音要小一点;你们到中国人家里吃饭也不一定要舔手指

Wǒ kàn yīnggāi rù xiāng suí sú. Wǒmen zài guówài de gōnggòng chǎngsuǒ shuōhuà de shēngyīn yào xiǎo yīdiǎn; nǐmen dào Zhōngguó rén jiā lǐ chīfàn yě bù yīdìng yào tiǎn shǒuzhǐ.

Theo tớ, nên “Nhập gia tùy tục”. Chúng tớ đến nơi công cộng ở nước ngoài nên nói chuyện bé lại, các cậu đến nhà người Trung Quốc ăn cơm không nhất định phải liếm ngón tay.

对,我就是入乡随俗:吃中餐的时候,我用筷子;吃西餐的时候,我用刀子、叉子。我觉得都很好。我爸爸妈妈他们也都是这样。

Duì, wǒ jiùshì rù xiāng suí sú: Chī Zhōngcān deshíhòu, wǒ yòng kuàizi; chī xīcān deshíhòu, wǒ yòng dāozi, chāzi. Wǒ juéde dōu hěn hǎo. Wǒ bàba māma tāmen yě dōushì zhèyàng.

Đúng thế , tớ chính là Nhập gia tùy tục: Lúc ăn món Trung Quốc tớ dùng đũa; còn lúc ăn món Tây tớ dùng dao và dĩa. Tớ thấy đều rất tiện. Bố mẹ tớ cũng làm như thế.

力波,把”入乡随俗”翻译成英语,该怎么说?

Lìbō, bǎ “rù xiāng suí sú” fānyì chéng Yīngyǔ,yīnggāi zěnme shuō?

Lì bō , “Nhập gia tùy tục” dịch sang Tiếng Anh như thế nào nhỉ ?

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận